مشخصات فنی دوربین مداربسته هایلوک، یک صفحه اختصاصی در سایت ایران هایلوک است که در آن دیتاشیت تمام محصولات این دسته، به صورت فایل PDF قابل دانلود است. فقط کافی است بر روی نام هر یک از محصولات کلیک کنید تا با لینک مستقیم، فایل موردنظر بر روی دستگاه شما ذخیره شود. برای جست و جوی پارت نامبر موردنظر، دکمه Ctrl+F صفحه کیبورد را فشار دهید و نام محصول را در کادر بالای صفحه تایپ کنید تا مشخصات فنی دوربین مداربسته هایلوک موردنظر شما برایتان نمایان شود.

لازم به ذکر است تمام مشخصات فنی دوربین مداربسته هایلوک از سایت رسمی شرکت هایک ویژن استخراج شده است.

مشخصات فنی دوربین مداربسته هایلوک  “Turbo HD”

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت:

دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-P


دوربین مداربسته هایلوک THC-T120


دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-T220-P


دوربین مداربسته هایلوک THC-T220-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-T140-P


دوربین مداربسته هایلوک THC-T140-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-T240-P


دوربین مداربسته هایلوک THC-T240-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-T123


دوربین مداربسته هایلوک THC-T123-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-MS


دوربین مداربسته هایلوک THC-T220-MS


دوربین مداربسته بولت با لنز ثابت:

دوربین مداربسته هایلوک THC-B120-P


دوربین مداربسته هایلوک THC-B120-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-B220


دوربین مداربسته هایلوک THC-B220-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-B140-P


دوربین مداربسته هایلوک THC-B140-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-B240


دوربین مداربسته هایلوک THC-B240-M


دوربین مداربسته هایلوک THC-B120-MPIRL


دوربین مداربسته هایلوک THC-B120-MS


دوربین مداربسته با لنز متغیر:

دوربین مداربسته هایلوک THC-T310-VF


دوربین مداربسته هایلوک THC-T320-VF


دوربین مداربسته هایلوک THC-T323-Z


دوربین مداربسته هایلوک THC-D320-VF


دوربین مداربسته هایلوک THC-B320-VF


دوربین مداربسته هایلوک THC-T340-VF


دوربین مداربسته هایلوک THC-D340-VF


دوربین مداربسته هایلوک THC-B340-VF


دوربین مداربسته اسپیددام:

دوربین مداربسته هایلوک PTZ-T4215I-D


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-T4225I-D


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-T5225I-A


مشخصات فنی دوربین مداربسته هایلوک  “IP”

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت:

دوربین مداربسته هایلوک IPC-D100


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T120-D


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T120


دوربین مداربسته هایلوک IPC-D120


دوربین مداربسته هایلوک IPC-D120H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-D121H . IPC-D121H-M


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T220


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T220H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T221H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T240H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-D140H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-D150H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T250H


دوربین مداربسته بولت با لنز ثابت:

دوربین مداربسته هایلوک IPC-B120


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B120H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B121H . IPC-B121H-M


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B220-D


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B220


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B140H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B140H-M


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B150H


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B150H-M


دوربین مداربسته با لنز متغیر:

دوربین مداربسته هایلوک IPC-B620H-V . IPC-B620H-Z


دوربین مداربسته هایلوک IPC-D620H-V . IPC-D620H-Z


دوربین مداربسته هایلوک IPC-D720H-V . IPC-D720H-Z


دوربین مداربسته هایلوک IPC-D640H-V . IPC-D640H-Z


دوربین مداربسته هایلوک IPC-B640H-V . IPC-B640H-Z


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T620-Z


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T641H-Z


دوربین مداربسته هایلوک IPC-T651H-Z


دوربین مداربسته اسپیددام:

دوربین مداربسته هایلوک PTZ-N1200I-DE3


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-N1400I-DE3


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-P332ZI-DE3


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-N4215-DE3


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-N4215I-DE


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-N4225I-DE


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-N5225I-AE


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-N2204I-DE3


دوربین مداربسته هایلوک PTZ-N2404I-DE3


دوربین مداربسته بی سیم:

دوربین مداربسته هایلوک IPC-B120-D/W


امیدواریم این برگه با عنوان مشخصات فنی دوربین مداربسته هایلوک برای شما مفید واقع شده باشد.

 
HiLook-powered-by-HikVision