پارتنامبر دستگاه هایک ویژن و بررسی ویژگی های منحصر به آن

پارتنامبر-دستگاه-هایک-ویژن

پارتنامبر دستگاه هایک ویژن و بررسی ویژگی های منحصر به آن برای کاربر امکان آشنایی بیشتر با دستگاه بهترین برند تجهیزات نظارتی در جهان را فراهم می کند. اگر مشتریان گرامی پارتنامبر محصولات هایک ویژن را بشناسند، بدون نیاز به مراجعه با کارشناس، می توانند نیاز خود را بررسی کرده و به کالای موردنظر برسند. این پارتنامبرها دشواری چندانی ندارد و نشان می دهد ویژگی های یک دستگاه DVR و NVR به چه صورت است. پارتنامبر دستگاه هایک ویژن انواع و اقسام مختلف دارد که در این مقاله آنها را بررسی می کنیم.

پارتنامبر-دستگاه-هایک-ویژن-بررسی

پارتنامبر دستگاه هایک ویژن

دستگاه و ضبط و پخش هایک ویژن به 2 نوع تقسیم می شود:

تمام محصولات هایک ویژن اعم از دوربین مداربسته، دستگاه، کابل، سوئیچ، پایه و… حتما در ابتدای پارتنامبر دو حرف DS چسبیده به یکدیگر وجود دارد. برای آنکه دستگاه DVR هایک ویژن از NVR را بشناسید باید به اعداد اولیه پارتنامبر توجه کنید. همانطور که می دانید، DVR برای استفاده از تکنولوژی HD است و NVR برای استفاده تکنولوژی تحت شبکه کاربرد دارد.

 • DVR : Digital Video Recorder
 • NVR : Network Video Recorder

دستگاه های DVR هایک ویژن با عدد 71 یا 72 شروع می شوند و دستگاه های NVR هایک ویژن با عدد 71، 72، 77 یا 96 شروع می شوند. برای آنکه بدانید پارتنامبر 71 مختص به DVR است یا NVR، باید به ادامه پارتنامبر توجه کنید. اگر در ادامه پارتنامبر دستگاه هایک ویژن حروف چسبیده به هم NI وجود داشت، این دستگاه NVR است، در غیر این صورت DVR است. به مثال زیر توجه کنید:

 • DS-7204HGHI-F1 : عدد 72 نشان می دهد این یک دستگاه DVR هایک ویژن است.
 • DS-96128NI-I16 : عدد 96 و حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه NVR است.

دستگاه-هایکویژن

تعداد کانالهای دستگاه های هایک ویژن

دستگاه های DVR هایک ویژن از 4 کانال تا 32 کانال موجود است. دستگاه های NVR هایک ویژن از 4 کانال تا 128 کانال. برای آنکه بخواهید از روی پارتنامبر دستگاه هایک ویژن تعداد کانال دستگاه را بیابید باید به اعداد سوم و چهارم پارتنامبر از سمت چپ دقت کنید. این قاعده شامل هر دو سری دستگاه DVR و NVR می شود. به مثال زیر توجه کنید:

 • DS-7108HQHI-K1 : عدد سوم و چهارم از سمت چپ 08 است که نشان می دهد این دستگاه دارای 8 کانال هایک ویژن تصویر است. عدد 71 و نداشتن حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه DVR هایک ویژن است.
 • DS-9664NI-I16 : عدد سوم و چهارم از سمت چپ 64 است که نشان می دهد این دستگاه دارای 64 کانال هایک ویژن تصویر است. عدد 96 و داشتن حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه NVR هایک ویژن است.

حروف انگلیسی در پارتنامبر

حروف انگلیسی در DVRهای هایک ویژن بیانگر پشتیبانی دستگاه از وضوح تصویر دوربین مداربسته است. این به آن معناست که کدام دستگاه می تواند از وضوح تصویر 2 تا 8 مگاپیکسل پشتیبانی کند. در دستگاه های DVR حروف HU، HQ، HG و HT به عنون اولین حروف انگلیسی دیده می شود. دستگاه های سری G از وضوح تصویر 2 مگاپیکسل، دستگاه های سری Q از وضوح 4 مگاپیکسل، دستگاه های سری U از وضوح تصویر 5 مگاپیکسل و دستگاه های سری T از وضوح تصویر 8 مگاپیکسل پشتیبانی می کنند.

حروف انگلیسی در NVRهای هایک ویژن هم بیانگر پشتیبانی دستگاه از وضوح تصویر دوربین مداربسته است. این به آن معناست که کدام دستگاه می تواند از وضوح تصویر 2 تا 8 مگاپیکسل پشتیبانی کند. در دستگاه های NVR حروف انتهایی پارتنامبر K، Q، E و I به عنون حروف انگلیسی دیده می شود. دستگاه های سری E از وضوح تصویر 3 مگاپیکسل، دستگاه های سری Q از وضوح 6 مگاپیکسل، دستگاه های سری K از وضوح تصویر 8 مگاپیکسل و دستگاه های سری I دارای هوش مصنوعی هستند و از وضوح تصویر 8 مگاپیکسل پشتیبانی می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

 • DS-7216HUHI-K2 : حروف HU نشان می دهد این دستگاه DVR از دوربینهای مداربسته با وضوح 8 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد سوم و چهارم از سمت چپ 16 است که نشان می دهد این دستگاه دارای 16 کانال هایک ویژن تصویر است. عدد 72 و نداشتن حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه DVR هایک ویژن است.
 • DS-7732NI-K4 : حرف K نشان می دهد این دستگاه NVR از دوربینهای مداربسته با وضوح 8 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد سوم و چهارم از سمت چپ 32 است که نشان می دهد این دستگاه دارای 32 کانال هایک ویژن تصویر است. عدد 77 و داشتن حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه NVR هایک ویژن است.

انتهای پارتنامبر دستگاه هایک ویژن

در هر دو سری دستگاه های DVR و NVR هایک ویژن انتهای پارنامبر همواره یک عدد است که نشان می دهد این دستگاه از چند هارد پشتیبانی می کند. اگر عدد آخر 1 بود نشان می دهد این دستگاه قابلیت اتصال تک هارد را دارد، اگر عدد آخر 2 بود نشان می دهد این دستگاه قابلیت اتصال دو هارد را دارد. اگر عدد آخر 4 بود نشان می دهد این دستگاه قابلیت اتصال چهار هارد را دارد. در حال حاضر هیچ کدامیک از دستگاه های DVR از برند هایک ویژن بیشتر از 2 هارد را پشتیبانی نمی کنند ولی در دستگاه های NVR دستگاه هایی موجود است که تا 16 هارد قابلیت پشتیبانی دارد.

 • DS-7232HQHI-K2 : عدد 2 در انتهای پارتنامبر دستگاه هایک ویژن بیانگر این است که این دستگاه از اتصال دو عدد هارد پشتیبانی می کند. حروف HQ نشان می دهد این دستگاه DVR از دوربینهای مداربسته با وضوح 4 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد سوم و چهارم از سمت چپ 32 است که نشان می دهد این دستگاه دارای 32 کانال هایک ویژن تصویر است. عدد 72 و نداشتن حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه DVR هایک ویژن است.
 • DS-7716NI-Q4 : عدد 4 در انتهای پارتنامبر دستگاه هایک ویژن بیانگر این است که این دستگاه از اتصال چهار عدد هارد پشتیبانی می کند. حرف Q نشان می دهد این دستگاه NVR از دوربینهای مداربسته با وضوح 6 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد سوم و چهارم از سمت چپ 16 است که نشان می دهد این دستگاه دارای 16 کانال هایک ویژن تصویر است. عدد 77 و داشتن حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه NVR هایک ویژن است.

قابلیت PoC و PoE

آخرین چیزی که در پارتنامبر دستگاه هایک ویژن دیده می شود، قابلیت PoC یا PoE است که همواره دیده نمی شود. اگر دستگاه از این قابلیت بهره ببرد، پس از عدد نشان دهنده تعداد اتصال هارد، حرف P دیده می شود که نشان می دهد این دستگاه PoC و PoE دارد یا نه. قابلیت PoC برای تکنولوژی TURBO HD است و قابلیت PoE برای تکنولوژی تحت شبکه است. به مثالهای زیر توجه کنید:

 • DS-7208HUHI-K2/P : حرف P نشان می دهد این دستگاه دارای قابلیت PoC است. عدد 2 در انتهای پارتنامبر دستگاه هایک ویژن بیانگر این است که این دستگاه از اتصال دو عدد هارد پشتیبانی می کند. حروف HU نشان می دهد این دستگاه DVR از دوربینهای مداربسته با وضوح 5 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد سوم و چهارم از سمت چپ 08 است که نشان می دهد این دستگاه دارای 8 کانال هایک ویژن تصویر است. عدد 72 و نداشتن حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه DVR هایک ویژن است.
 • DS-7108NI-Q1/8P/M : خرف و عدد 8P نشان می دهد این دستگاه دارای قابلیت PoE است. عدد 1 در انتهای پارتنامبر دستگاه هایک ویژن بیانگر این است که این دستگاه از اتصال یک عدد هارد پشتیبانی می کند. حرف Q نشان می دهد این دستگاه NVR از دوربینهای مداربسته با وضوح 2 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد سوم و چهارم از سمت چپ 08 است که نشان می دهد این دستگاه دارای 8 کانال هایک ویژن تصویر است. عدد 71 و داشتن حروف NI نشان می دهد این یک دستگاه NVR هایک ویژن است.

دستگاه-PoE-هایک-ویژن

استثنا در پارتنامبر دستگاه هایک ویژن

مواردی در پارتنامبر دستگاه هایک ویژن وجود دارد که موارد استثنا هستند. این موارد به شرح زیر هستند:

 • DS-7216HUHI-K2 با وجود آنکه این DVR از سری HUHI است اما دستگاه 16 کانال این سری قابلیت پشتیبانی از دوربینهای مداربسته تا 8 مگاپیکسل را دارد.
 • DS-7108NI-Q1/8P/M با وجود آنکه این دستگاه NVR از سری Q است اما حرف M پس از آن در سری محصولات 71 وجود دارد که NVRهای اکونومی هستند و تا 2 مگاپیکسل پشتیبانی می کنند. این سری دستگاه ها فقط 4 کانال دارند و 8 کانال.
× برای خرید مشاوره بگیرید