مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD

مقایسه-قیمت-هایکویژن-ip-و-turbohd

مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD در این مقاله مشخص می کند کاربر تا چه حد برای خرید هر تکنولوژی باید هزینه بپردازد. با ما همراه باشید.

پیش از هر چیز باید در ابتدا این نکته را یادآور شویم که تکنولوژی تحت شبکه یا همان IP ماهیت دیجیتالی دارند و از سیستم به روزی بهره مند هستند. این تکنولوژی قیمت بالایی دارد و در ادامه پس از مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD متوجه این موضوع خواهید شد.

در این مقاله قصد داریم مجموعه 4، 8 و 16 دوربین مداربسته را با دستگاه مربوطه در هر دو تکنولوژی با مگاپیکسل یکسان بررسی کنیم.

هایک-ویژن-TURBOHD

مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD وضوح 2 مگاپیکسل

برای شروع مجموعه 4 دوربین مداربسته را بررسی می کنیم. معیار را دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی قرار می دهیم و ارزانترین دستگاهی که می تواند در بازبینی همان وضوح تصویر را ارائه دهد، مورد بررسی ما قرار می گیرد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 59هزار تومان در مجموع 4,236,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7204HQHI-K1 : با قیمت 2,662,000 تومان

در کل 6,898,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 10,312,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7104NI-Q1/4P/M : با قیمت 3,275,000 تومان

در کل 13,587,000 تومان

مقایسه-قیمت-هایکویژن-ip-و-turbohd-ایران-هایلوک

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 59هزار تومان در مجموع 8,472,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-K1 : با قیمت 4,014,000 تومان

در کل 12,486,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 20,624,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7108NI-Q1/8P/M : با قیمت 4,762,000 تومان

در کل 25,386,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 59هزار تومان در مجموع 16,944,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7216HQHI-K1 : با قیمت 6,886,000 تومان

در کل 23,830,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 41,248,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7616NI-Q2/16P : با قیمت 9,480,000 تومان

در کل 50,728,000 تومان

*در مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD با وضوح 2 مگاپیکسل مشحص شد قیمت محصولات تحت شبکه حدود 2 برابر قیمت محصولات توربو اچ دی است.

مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD وضوح 4 و 5 مگاپیکسل

در این بند همچون بند پیشین معیار را دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی قرار می دهیم و ارزانترین دستگاهی که می تواند در بازبینی همان وضوح تصویر را ارائه دهد، مورد بررسی ما قرار می گیرد. در نظر داشته به عدم موجودی یکسان از وضوح تصویر یکسان در این بند به ناچار دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل از تکنولوژی IP و دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل از تکنولوژی توربو اچ دی مورد بررسی قرار می گیرد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 5 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 289هزار تومان در مجموع 5,156,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7204HUHI-K1 : با قیمت 4,284,000 تومان

در کل 9,440,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 477 تومان در مجموع 13,908,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7604NI-Q1/4P : با قیمت 4,361,000 تومان

در کل 18,269,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 5 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 289هزار تومان در مجموع 10,312,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7208HUHI-K1 : با قیمت 6,126,000 تومان

در کل 16,438,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 477 تومان در مجموع 27,816,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7608NI-Q2/8P : با قیمت 5,829,000 تومان

در کل 33,645,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 5 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 289هزار تومان در مجموع 20,624,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7216HUHI-K2 : با قیمت 12,209,000 تومان

در کل 32,833,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 477 تومان در مجموع 55,632,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7616NI-Q2/16P : با قیمت 9,480,000 تومان

در کل 65,112,000 تومان

*در مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD با وضوح 4 و 5 مگاپیکسل مشحص شد قیمت محصولات تحت شبکه حدود 2 برابر قیمت محصولات توربو اچ دی است. این در حالی است که وضوح تصویر محصولات تحت شبکه یک مگاپیکسل پایینتر است. قیمت محصولات تحت شبکه با وضوح 6 مگاپیکسل به مراتب گرانتر از این خواهد شد.

مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD وضوح 8 مگاپیکسل

در پایان مجموعه 4، 8 و 16 دوربین مداربسته با وضوح 8 مگاپیکسل از هر دو تکنولوژی را بررسی می کنیم. در این بند هم معیار را دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی قرار می دهیم و ارزانترین دستگاهی که می تواند در بازبینی همان وضوح تصویر را ارائه دهد، مورد بررسی ما قرار می گیرد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 8 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE78U8T-IT3 : قیمت هر عدد چهار میلیون و 739هزار تومان در مجموع 18,956,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7204HTHI-K1 : با قیمت 4,989,000 تومان

در کل 23,945,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP وضوح 8 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2183G0-IU : قیمت هر عدد پنج میلیون و 551 تومان در مجموع 22,204,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7604NI-K1/4P : با قیمت 6,000,000 تومان

در کل 28,204,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 8 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE78U8T-IT3 : قیمت هر عدد چهار میلیون و 739هزار تومان در مجموع 37,912,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7208HTHI-K1 : با قیمت 9,699,000 تومان

در کل 47,611,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP وضوح 8 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2183G0-IU : قیمت هر عدد پنج میلیون و 551 تومان در مجموع 44,408,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7608NI-K1/8P : با قیمت 7,500,000 تومان

در کل 51,908,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته TurboHD وضوح 8 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE78U8T-IT3 : قیمت هر عدد چهار میلیون و 739هزار تومان در مجموع 75,824,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7216HUHI-K2 : با قیمت 12,209,000 تومان

در کل 88,033,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP وضوح 8 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2183G0-IU : قیمت هر عدد پنج میلیون و 551 تومان در مجموع 88,816,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7608NI-K1/8P : با قیمت 11,000,000 تومان

در کل 99,816,000 تومان

*در مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD با وضوح 8 مگاپیکسل مشحص شد قیمت محصولات تحت شبکه گرانتر است اما تفاوت چیزی حدود 15 درصد است. بنابراین بسیاری از کاربران توجیه اقتصادی در تهیه محصولات 8 مگاپیکسلی توربو اچ دی هایک ویژن نمی بینند.

امیدواریم این مقاله با عنوان مقایسه قیمت هایکویژن IP و TurboHD مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

× برای خرید مشاوره بگیرید