مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن

مقایسه-قیمت-داهوا-هایلوک-و-هایک-ویژن

مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن در این مقاله مشخص می کند کاربر تا چه حد برای خرید هر برند باید هزینه بپردازد. با ما همراه باشید تا به درستی مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن را برای شما داشته باشیم.

هایک ویژن و هایلوک هر دو در یک شرکت ساخته می شود و در رده بندی بهترین محصولات تجهیزات نظارتی رتبه یکم را به خود اختصاص داده اند. هر دو برند هایک ویژن و هایلوک دارای دو تکنولوژی Turbo HD و IP هستند و نقطه اشتراک این دو برند در وضوح تصویر، مگاپیکسل 2 در تکنولوژی Turbo HD و مگاپیکسل 2 و 4 در تکنولوژی تحت شبکه است.

داهوا پس از شرکت هایک ویژن، بهترین محصولات تجهیزات نظارتی را در جهان تولید می کند و در رتبه دوم قرار دارد. در خصوص وجه اشتراک این برند با برند هایک ویژن و هایلوک نیز همین موضوع صدق می کند که در وضوح تصویر، مگاپیکسل 2 در تکنولوژی HD و مگاپیکسل2 و 4 در تکنولوژی تحت شبکه است. سیستم اختصاصی داهوا در تکنولوژی HD به نام CVI شهرت دارد.

در این مقاله با عنوان مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن قصد داریم مجموعه 4، 8 و 16 دوربین مداربسته را با دستگاه مربوطه در این سه دسته محصولات با مگاپیکسل یکسان بررسی کنیم.

مقایسه-قیمت-داهوا-هایلوک-و-هایک-ویژن-iranhilook

مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن HD وضوح 2 مگاپیکسل

وضوح 2 مگاپیکسل تنها وضوح مشترک این سه برند در تکنولوژی اچ دی است. در این بند می خواهیم دوربین مداربسته و دستگاه هایی که می توانند با یکدیگر ست شوند از هر سه برند با این وضوح تصویر را مورد بررسی قرار دهیم. معیار دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی و دستگاهی است که بتواند در پلی بک همان وضوح 2 را به تصویر بکشد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته HD هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد 960هزار تومان در مجموع 3,840,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7204HQHI-K1 : با قیمت 2,969,000 تومان

در کل 6,809,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته HD هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-M : قیمت هر عدد 795هزار تومان در مجموع 3,180,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایلوک DVR-204Q-K1 : با قیمت 2,650,000 تومان

در کل 5,830,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته HD داهوا وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T2A21P : قیمت هر عدد 709هزار تومان در مجموع 2,836,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5104HS-I3 : با قیمت 2,708,000 تومان

در کل 5,544,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته HD هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد 960هزار تومان در مجموع 7,680,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-K1 : با قیمت 3,864,000 تومان

در کل 11,544,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته HD هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-M : قیمت هر عدد 795هزار تومان در مجموع 6,360,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایلوک DVR-208Q-K1 : با قیمت 4,250,000 تومان

در کل 10,610,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته HD داهوا وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T2A21P : قیمت هر عدد 709هزار تومان در مجموع 5,672,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108HS-I3 : با قیمت 3,985,000 تومان

در کل 9,657,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته HD هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد 960هزار تومان در مجموع 15,360,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7216HQHI-K1 : با قیمت 7,226,000 تومان

در کل 22,586,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته HD هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-M : قیمت هر عدد 795هزار تومان در مجموع 12,720,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایلوک DVR-216Q-K1 : با قیمت 5,950,000 تومان

در کل 18,670,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته HD-CVI وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T2A21P : قیمت هر عدد 709هزار تومان در مجموع 11,344,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5116H-I2 : با قیمت 6,524,000 تومان

در کل 17,868,000 تومان

*در مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن این امر مشخص شد که قیمت محصولات هایک ویژن 20 درصد گرانتر از هایلوک و داهوا است. قیمت هایلوک و داهوا خیلی به یکدیگر نزدیک است و در آن صورت انتخاب با شماست که از کدام برند استفاده کنید.

در ادامه مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن می خواهیم سراغ تکنولوژی تحت شبکه برویم.

داهوا-های-لوک

مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن IP وضوح 2 مگاپیکسل

وضوح 2 مگاپیکسل به همراه 4 مگاپیکسل تنها وضوح مشترک این دو برند در تکنولوژی تحت شبکه است. در این بند می خواهیم دوربین مداربسته و دستگاه هایی که می توانند با یکدیگر ست شوند از هر دو برند با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل را مورد بررسی قرار دهیم. معیار دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی و دستگاهی است که بتواند در پلی بک همان وضوح 2 را به تصویر بکشد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 10,312,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7104NI-Q1/4P/M : با قیمت 3,275,000 تومان

در کل 13,587,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D120 : قیمت هر عدد یک میلیون و 850 تومان در مجموع 7,400,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-104-B/4P : با قیمت 2,000,000 تومان

در کل 9,400,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP داهوا وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW1230T1P-S5 : قیمت هر عدد یک میلیون و 790هزار تومان در مجموع 7,160,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR2104HS-P-4KS2 : با قیمت 4,176,000 تومان

در کل 11,336,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 20,624,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7108NI-Q1/4P/M : با قیمت 4,762,000 تومان

در کل 25,386,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D120 : قیمت هر عدد یک میلیون و 850 تومان در مجموع 14,800,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-108-B/8P : با قیمت 3,016,000 تومان

در کل 17,816,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP داهوا وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW1230T1P-S5 : قیمت هر عدد یک میلیون و 790هزار تومان در مجموع 14,320,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR2108HS-8P-4KS2 : با قیمت 5,917,000 تومان

در کل 20,237,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 41,248,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7616NI-Q2/16P : با قیمت 9,347,000 تومان

در کل 50,595,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D120 : قیمت هر عدد یک میلیون و 850 تومان در مجموع 29,600,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-216MH-C/16P : با قیمت 8,850,000 تومان

در کل 38,450,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP داهوا وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW1230T1P-S5 : قیمت هر عدد یک میلیون و 790هزار تومان در مجموع 28,640,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR4216-16P-4KS2 : با قیمت 11,139,000 تومان

در کل 39,779,000 تومان

*در مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن این امر مشخص شد که قیمت محصولات هایک ویژن 40 درصد گرانتر از هایلوک است و 35 درصد گرانتر از داهواست. در این مقایسه قیمت مشخص شد که تهیه محصولات تحت شبکه هایلوک بسیار به صرفه تر است.

مقایسه قیمت داهوا هایلوک و هایک ویژن IP وضوح 4 مگاپیکسل

وضوح 4 مگاپیکسل از تکنولوژی IP به عنوان آخرین بند مشترک از این سه برند مطرح است. معیار در این بند هم مثل بندهای قبلی دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی و دستگاهی است که بتواند در پلی بک همان وضوح 2 را به تصویر بکشد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته هایک ویژن IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 202هزار تومان در مجموع 12,808,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7604NI-Q1/4P : با قیمت 4,361,000 تومان

در کل 17,169,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته هایلوک IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D140H : قیمت هر عدد دو میلیون و 650 تومان در مجموع 10,600,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-104MH-D/4P : با قیمت 3,068,000 تومان

در کل 13,668,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP داهوا وضوح 4 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW2431TMP-AS : قیمت هر عدد 3 میلیون و 248هزار تومان در مجموع 12,992,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR2104HS-P-4KS2 : با قیمت 4,176,000 تومان

در کل 17,168,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته هایک ویژن IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 202هزار تومان در مجموع 25,616,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7608NI-Q1/4P : با قیمت 6,981,000 تومان

در کل 32,597,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته هایلوک IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D140H : قیمت هر عدد دو میلیون و 650 تومان در مجموع 21,200,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-108MH-D/4P : با قیمت 4,752,000 تومان

در کل 25,952,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP داهوا وضوح 4 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW2431TMP-AS : قیمت هر عدد 3 میلیون و 248هزار تومان در مجموع 25,984,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR2108HS-8P-4KS2 : با قیمت 5,917,000 تومان

در کل 31,901,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته هایک ویژن IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 202هزار تومان در مجموع 51,232,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7616NI-Q2/16P : با قیمت 9,347,000 تومان

در کل 60,579,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته هایلوک IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D140H : قیمت هر عدد دو میلیون و 650 تومان در مجموع 42,400,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-216MH-C/16P : با قیمت 8,850,000 تومان

در کل 51,250,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP داهوا وضوح 4 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW2431TMP-AS : قیمت هر عدد 3 میلیون و 248هزار تومان در مجموع 51,968,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR4216-16P-4KS2 : با قیمت 11,139,000 تومان

در کل 63,107,000 تومان

همانطور که می بینید قیمت محصولات تحت شبکه 4 مگاپیکسلی هایلوک باز هم به مراتب بهتر از هایک ویژن و داهواست.

× برای خرید مشاوره بگیرید