با فروشگاه تماس بگیرید
با فروشگاه تماس بگیرید
با فروشگاه تماس بگیرید
با فروشگاه تماس بگیرید
با فروشگاه تماس بگیرید
با فروشگاه تماس بگیرید
با فروشگاه تماس بگیرید
با فروشگاه تماس بگیرید
با فروشگاه تماس بگیرید

هارد پس از دوربین مداربسته و دستگاه مهمترین محصول سایت ایران هایلوک است. در قسمت فروشگاه سومین دسته بندی مشخص شده نیز همین است. این بخش کاربرد فراوان دارد. شما وارد بخش فروشگاه سایت که شوید، در قسمت راست، با یک سری دسته بندی رو به رو می شوید. سومین دسته بندی هارد است. با کلیک بر روی آن، تمام محصولات سایت مربوط به آن به شما نمایش داده می شود. نخستین دسته بندی در صفحه جدید مربوط به شرکت سازنده آن است:

وسترن

سیگیت

سایر

قسمت بعدی ظرفیت است:

500 گیگابایت

1 ترابایت

2 ترابایت

3 ترابایت

4 ترابایت

6 ترابایت

× برای خرید مشاوره بگیرید