۱,۰۸۷,۵۰۰ تومان
۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان
۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان
۱,۵۳۷,۵۰۰ تومان
۱,۶۱۲,۵۰۰ تومان
۱,۶۸۷,۵۰۰ تومان
۱,۷۶۲,۵۰۰ تومان
۱,۹۱۲,۵۰۰ تومان
۲,۰۶۲,۵۰۰ تومان
۲,۲۱۲,۵۰۰ تومان
۲,۲۱۲,۵۰۰ تومان
۲,۲۱۲,۵۰۰ تومان

دستگاه پس از دوربین مداربسته مهمترین محصول سایت ایران هایلوک است. در قسمت فروشگاه دومین دسته بندی مشخص شده نیز همین است. این بخش کاربرد فراوان دارد. شما وارد بخش فروشگاه سایت که شوید، در قسمت راست، با یک سری دسته بندی رو به رو می شوید. دومین دسته بندی دستگاه‌ضبط و پخش است. با کلیک بر روی آن، تمام محصولات سایت مربوط به آن به شما نمایش داده می شود. نخستین دسته بندی در صفحه جدید مربوط به برند تولیدکننده دستگاه است:

هایلوک

هایک ویژن

داهوا

نگرون

نیکسون

قسمت بعدی تکنولوژی به کاررفته است:

دیجیتال

اچ دی

قسمت بعد کانال تصویر است:

4 کانال

8 کانال

16 کانال

32 کانال

64 کانال

128 کانال

× برای خرید مشاوره بگیرید