۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹۲,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۴۴۲,۰۰۰ تومان
۴۷۱,۰۰۰ تومان
۴۹۵,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
با فروشگاه تماس بگیرید

آداپتور پس از دوربین مداربسته و دستگاه و هارد و کابل مهمترین محصول سایت ایران هایلوک است. در قسمت فروشگاه پنجمین دسته بندی مشخص شده نیز همین است. شما وارد بخش فروشگاه سایت که شوید، در قسمت راست، با یک سری دسته بندی رو به رو می شوید. پنجمین دسته بندی آداپتور است. با کلیک بر روی آن، تمام محصولات سایت مربوط به آن به شما نمایش داده می شود. در صفحه جدید میزان آمپرها مشخص است:
2
3
5
10
15
20
30
با کلیک بر روی هر کدام، مشخصات و ویژگی های مربوط به هر کدام نمایش داده می شود.
آداپتور یکی از ملزومات پر اهمیت نصب سیستم های نظارتی محصوب می شود.
× برای خرید مشاوره بگیرید