پارتنامبر دستگاه هایلوک و بررسی ویژگی های منحصر به آن

پارتنامبر-دستگاه-هایلوک

پارتنامبر دستگاه هایلوک و بررسی ویژگی های منحصر به آن برای کاربر امکان آشنایی بیشتر با دستگاه این برند خوشنام و باکیفیت را فراهم می کند. اگر مشتریان گرامی پارتنامبر محصولات هایلوک را بشناسند، بدون نیاز به مراجعه با کارشناس، می توانند نیاز خود را بررسی کرده و به کالای موردنظر برسند. این پارتنامبرها دشواری چندانی ندارد و نشان می دهد ویژگی های یک دستگاه DVR و NVR به چه صورت است. پارتنامبر دستگاه هایلوک انواع و اقسام مختلف دارد که در این مقاله آنها را بررسی می کنیم.

پارتنامبر-دستگاه-هایلوک-و-بررسی

پارتنامبر دستگاه هایلوک

دستگاه و ضبط و پخش هایلوک به 2 نوع تقسیم می شود:

خوبی دستگاه های ضبط و پخش هایلوک این است که در ابتدای پارتنامبر دقیقا لفظ DVR یا NVR قید شده است و کار را برای کاربر آسان می کند که کدام یک را انتخاب کند. همانطور که می دانید، DVR برای استفاده از تکنولوژی HD است و NVR برای استفاده تکنولوژی تحت شبکه کاربرد دارد.

  • DVR : Digital Video Recorder
  • NVR : Network Video Recorder

دستگاه های DVR هایلوک از 4 کانال تا 32 کانال موجود است . دستگاه های NVR هایلوک از 4 کانال تا 16 کانال. برای آنکه بخواهید از روی پارتنامبر دستگاه هایلوک تعداد کانال دستگاه را بیابید باید به اعداد دوم و سوم پارتنامبر از سمت چپ دقت کنید. این قاعده شامل هر دو سری دستگاه DVR و NVR می شود. به مثال زیر توجه کنید:

  • DVR-104G-F1 : اعداد دوم و سوم از سمت چپ 04 است که نشان می دهد این دستگاه DVR دارای 4 کانال تصویر است.
  • NVR-216MH-C/16P : اعداد دوم و سوم از سمت چپ 16 است که نشان می دهد این دستگاه NVR دارای  16 کانال تصویر است.

دستگاه-هایلوک

عدد اول در پارتنامبر دستگاه‌های هایلوک

عدد اول در پارتنامبر دستگاه های هایلوک در DVRها و NVRها قاعده یکسانی ندارد. در دستگاه های DVR عدد اول نشان دهنده پلاستیکی یا فلزی بودن دستگاه است. اگر عدد اول 1 بود نشان می دهد این دستگاه از جنس پلاستیک است و اگر عدد اول 2 بود نشان می دهد این دستگاه از جنس فلز است. در دستگاه های NVR اما عدد اول نشانگر تعداد هاردهای دستگاه است. اگر عدد اول 1 بود نشان می دهد این دستگاه قابلیت اتصال تک هارد را دارد و اگر عدد اول 2 بود نشان می دهد این دستگاه قابلیت اتصال دو هارد را دارد. در حال حاضر هیچ دستگاه NVR از برند هایلوک بیشتر از 2 هارد را پشتیبانی نمی کند. به مثال های زیر توجه کنید:

  • DVR-208Q-K1 : عدد اول از سمت چپ 2 است که نشان می دهد این دستگاه DVR از جنس فلز است و اعداد دوم و سوم 08 است که نشان می دهد این دستگاه DVR دارای 8 کانال تصویر است.
  • NVR-108-B : عدد اول از سمت چپ 1 است که نشان می دهد این دستگاه NVR از یک هارد پشتیبانی می کند و اعداد دوم و سوم 08 است که نشان می دهد این دستگاه NVR دارای 8 کانال تصویر است.

حروف انگلیسی در پارتنامبر

حروف انگلیسی در DVRهای هایلوک بیانگر پشتیبانی دستگاه از وضوح تصویر دوربین مداربسته است. این به آن معناست که کدام دستگاه می تواند از وضوح تصویر 2 تا 8 مگاپیکسل پشتیبانی کند. در دستگاه های DVR حروف Q، G و U به عنون اولین حرف انگلیسی دیده می شود. دستگاه های سری G از وضوح تصویر 2 مگاپیکسل، دستگاه های سری Q بسته به حرف انگلیسی بعدی خود از وضوح تصویر3 یا 4 مگاپیگسل و دستگاه های سری U بسته به حرف انگلیسی بعدی خود از وضوح 6 یا 8 مگاپیکسل پشتیبانی می کنند.

Q-F از دوربینهای مداربسته 3 مگاپیکسل و Q-K از دوربینهای مداربسته 4 مگاپیکسل پشتیبانی می کنند. U-F از دوربینهای مداربسته 6 مگاپیکسل و U-K از دوربینهای مداربسته 8 مگاپیکسل پشتیبانی می کنند.

در دستگاه های NVR اولین حرف انگلیسی بیانگر فلزی بودن یا نبودن دستگاه است. اگر در پارتنامبر دستگاه هایلوک NVR پس از اعداد حرف M دیده شد، نشان می دهد این دستگاه فلزی است، در غیر این صورت، دستگاه های پلاستیکی خواهند بود. حرف انگلیسی بعدی در NVRهای هایلوک، حرف H است که در صورت دیده شدن این حرف در پارتنامبر دستگاه هایلوک، نشان می دهد این دستگاه از فشرده سازی H265 بهره می برد. در غیر این صورت فشرده سازی آن دستگاه H264 است.

آخرین حرف انگلیسی در پارتنامبر دستگاه هایلوک با تکنولوژی تحت شبکه بیانگر پشتیبانی آن دستگه از وضوح تصویر دوربین مداربسته است. دستگاه های سری B از وضوح تصویر 2 مگاپیکسل، دستگاه های سری D از وضوح تصویر 4 مگاپیکسل و دستگاه های سری C از وضوح تصویر 8 مگاپیکسل بهره می برند. به مثال های زیر توجه کنید:

  • DVR-216U-F1 : حروف U-F نشان می دهد این دستگاه DVR از دوربینهای مداربسته با وضوح 6 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد اول از سمت چپ 2 است که نشان می دهد این دستگاه DVR از جنس فلز است و اعداد دوم و سوم 16 است که نشان می دهد این دستگاه DVR دارای 16 کانال تصویر است.
  • NVR-104-B : نه حرف M و نه حرف H در پارتنامبر دستگاه هایلوک نیست پس این دستگاه فلزی نیست، بلکه پلاستیکی است و از فشرده سازی H265 بهره نمی برد بلکه فشرده سازی آن H264 است. همچنین حرف B نشان می دهد این دستگاه از دوربینهای مداربسته تا 2 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد اول از سمت چپ 1 است که نشان می دهد این دستگاه NVR از یک هارد پشتیبانی می کند و اعداد دوم و سوم 04 است که نشان می دهد این دستگاه NVR دارای 4 کانال تصویر است.

انتهای پارتنامبر دستگاه هایلوک

در دستگاه های DVR انتهای پارنامبر همواره یک عدد است که نشان می دهد این دستگاه از چند هارد پشتیبانی می کند. اگر عدد آخر 1 بود نشان می دهد این دستگاه قابلیت اتصال تک هارد را دارد و اگر عدد آخر 2 بود نشان می دهد این دستگاه قابلیت اتصال دو هارد را دارد. در حال حاضر هیچ کدامیک از دستگاه های DVR از برند هایلوک بیشتر از 2 هارد را پشتیبانی نمی کنند.

در دستگاه های NVR اینکه آن دستگاه از قابلیت PoE بهره می برد یا نه و تعداد پورتهای دارای این قابلیت، در انتهای پارتنامبر دستگاه هایلوک مشخص می شود. اگر حرف P در انتهای پارتنامبر دستگاه هایلوک باشد، نشان دهنده این است که این دستگاه از قابلیت PoE بهره می برد و اگر در انتهای پارتنامبر دستگاه هایلوک حرف P نبود، نشان دهنده این است که این دستگاه فاقد قابلیت PoE است. به مثالهای زیر توجه بفرمایید:

  • DVR-232Q-K2 : عدد در انتهای پارتنامبر دستگاه هایلوک نشان دهنده این است که این دستگاه DVR از قابلیت اتصال 2 هارد بهره می برد. حروف Q-K نشان می دهد این دستگاه DVR از دوربینهای مداربسته با وضوح 4 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد اول از سمت چپ 2 است که نشان می دهد این دستگاه DVR از جنس فلز است و اعداد دوم و سوم 32 است که نشان می دهد این دستگاه DVR دارای 32 کانال تصویر است.
  • NVR-104MH-D/4P : انتهای پارتنامبر دستگاه هایلوک در این مورد، 4P است که نشان می دهد این دستگاه NVR از 4 عدد PoE بهره می برد. حرف M در پارتنامبر این دستگاه نشان دهنده فلزی بودن دستگاه و حرف H نشان دهنده بهره مندی دستگاه از قابلیت فشرده سازی H265 است. همچنین حرف D نشان می دهد این دستگاه از دوربینهای مداربسته تا 4 مگاپیکسل پشتیبانی می کند. عدد اول از سمت چپ 1 است که نشان می دهد این دستگاه NVR از یک هارد پشتیبانی می کند و اعداد دوم و سوم 04 است که نشان می دهد این دستگاه NVR دارای 4 کانال تصویر است.

دستگاه-poe

× برای خرید مشاوره بگیرید