مقایسه قیمت هایک ویژن و هایلوک

مقایسه-قیمت-هایک-ویژن-و-هایلوک

مقایسه قیمت مقایسه قیمت هایک ویژن و هایلوک در این مقاله مشخص می کند کاربر تا چه حد برای خرید هر برند باید هزینه بپردازد. با ما همراه باشید.

هایک ویژن و هایلوک هر دو در یک شرکت ساخته می شود و در رده بندی بهترین محصولات تجهیزات نظارتی رتبه یکم را به خود اختصاص داده اند. هر دو برند هایک ویژن و هایلوک دارای دو تکنولوژی Turbo HD و IP هستند و نقطه اشتراک این دو برند در وضوح تصویر، مگاپیکسل 2 در تکنولوژی Turbo HD و مگاپیکسل 4 در تکنولوژی تحت شبکه است.

در این مقاله قصد داریم مجموعه 4، 8 و 16 دوربین مداربسته را با دستگاه مربوطه در این سه دسته محصولات با مگاپیکسل یکسان بررسی کنیم.

مقایسه-قیمت-هایک-ویژن-و-هایلوک-iranhilook

مقایسه قیمت هایک ویژن و هایلوک TurboHD وضوح 2 مگاپیکسل

وضوح 2 مگاپیکسل تنها وضوح مشترک این دو برند در تکنولوژی توربو اچ دی است. در این بند می خواهیم دوربین مداربسته و دستگاه هایی که می توانند با یکدیگر ست شوند از هر دو برند با این وضوح تصویر را مورد بررسی قرار دهیم. معیار دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی و دستگاهی است که بتواند در پلی بک همان وضوح 2 را به تصویر بکشد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته TurboHD هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 59هزار تومان در مجموع 4,236,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7204HQHI-K1 : با قیمت 2,662,000 تومان

در کل 6,898,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته TurboHD هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-M : قیمت هر عدد 810هزار تومان در مجموع 3,240,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایلوک DVR-204Q-K1 : با قیمت 2,140,000 تومان

در کل 5,380,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته TurboHD هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 59هزار تومان در مجموع 8,472,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-K1 : با قیمت 4,014,000 تومان

در کل 12,486,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته TurboHD هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-M : قیمت هر عدد 810هزار تومان در مجموع 6,480,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایلوک DVR-208Q-K1 : با قیمت 3,750,000 تومان

در کل 10,230,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته TurboHD هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF : قیمت هر عدد یک میلیون و 59هزار تومان در مجموع 16,944,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایک ویژن DS-7216HQHI-K1 : با قیمت 6,886,000 تومان

در کل 23,830,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته TurboHD هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایلوک THC-T120-M : قیمت هر عدد 810هزار تومان در مجموع 12,960,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR هایلوک DVR-216Q-K1 : با قیمت 5,920,000 تومان

در کل 18,880,000 تومان

*در مقایسه قیمت هایک ویژن و هایلوک این امر مشخص شد که قیمت محصولات هایک ویژن 20 درصد گرانتر از هایلوک است.

hilook-ایران-هایلوک

مقایسه قیمت هایک ویژن و هایلوک IP وضوح 2 مگاپیکسل

وضوح 2 مگاپیکسل به همراه 4 مگاپیکسل تنها وضوح مشترک این دو برند در تکنولوژی تحت شبکه است. در این بند می خواهیم دوربین مداربسته و دستگاه هایی که می توانند با یکدیگر ست شوند از هر دو برند با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل را مورد بررسی قرار دهیم. معیار دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی و دستگاهی است که بتواند در پلی بک همان وضوح 2 را به تصویر بکشد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 10,312,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7104NI-Q1/4P/M : با قیمت 3,275,000 تومان

در کل 13,587,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D120 : قیمت هر عدد یک میلیون و 710 تومان در مجموع 6,840,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-104-B/4P : با قیمت 2,000,000 تومان

در کل 8,840,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 20,612,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7108NI-Q1/8P/M : با قیمت 4,762,000 تومان

در کل 25,374,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D120 : قیمت هر عدد یک میلیون و 710 تومان در مجموع 13,680,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-108-B/8P : با قیمت 3,016,000 تومان

در کل 16,696,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP هایک ویژن وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I : قیمت هر عدد دو میلیون و 578 تومان در مجموع 41,224,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7616NI-Q2/16P : با قیمت 9,480,000 تومان

در کل 50,704,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP هایلوک وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D120 : قیمت هر عدد یک میلیون و 710 تومان در مجموع 27,360,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-216MH-C/16P : با قیمت 8,250,000 تومان

در کل 35,610,000 تومان

*در مقایسه قیمت هایک ویژن و هایلوک این امر مشخص شد که قیمت محصولات هایک ویژن 40 درصد گرانتر از هایلوک است.

هایلوک-تحت-شبکه

مقایسه قیمت هایک ویژن و هایلوک IP وضوح 4 مگاپیکسل

وضوح 4 مگاپیکسل از تکنولوژی IP به عنوان آخرین بند مشترک از این دو برند مطرح است. معیار در این بند هم مثل بندهای قبلی دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی و دستگاهی است که بتواند در پلی بک همان وضوح 2 را به تصویر بکشد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته هایک ویژن IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 477 تومان در مجموع 13,908,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7604NI-Q1/4P : با قیمت 4,361,000 تومان

در کل 18,269,000 تومان

 • 4 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D140H : قیمت هر عدد دو میلیون و 150 تومان در مجموع 8,600,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-104MH-D/4P : با قیمت 3,068,000 تومان

در کل 11,668,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته هایک ویژن IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 477 تومان در مجموع 27,816,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7608NI-Q2/8P : با قیمت 5,829,000 تومان

در کل 33,645,000 تومان

 • 8 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D140H : قیمت هر عدد دو میلیون و 150 تومان در مجموع 17,200,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-108MH-D/8P : با قیمت 4,752,000 تومان

در کل 21,952,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته هایک ویژن IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I : قیمت هر عدد سه میلیون و 477 تومان در مجموع 55,632,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایک ویژن DS-7616NI-Q2/16P : با قیمت 9,480,000 تومان

در کل 65,112,000 تومان

 • 16 عدد دوربین مداربسته هایلوک IPC-D140H : قیمت هر عدد دو میلیون و 150 تومان در مجموع 34,400,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR هایلوک NVR-216MH-C/16P : با قیمت 8,250,000 تومان

در کل 42,650,000 تومان

*در مقایسه قیمت هایک ویژن و هایلوک این امر مشخص شد که قیمت محصولات هایک ویژن 45 درصد گرانتر از هایلوک است.

× برای خرید مشاوره بگیرید