مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI

مقایسه-قیمت-داهوا-IP-و-HD-CVI

مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI در این مقاله مشخص می کند کاربر تا چه حد برای خرید هر تکنولوژی باید هزینه بپردازد. با ما همراه باشید.

پیش از هر چیز باید در ابتدا این نکته را یادآور شویم که تکنولوژی تحت شبکه یا همان IP ماهیت دیجیتالی دارند و از سیستم به روزی بهره مند هستند. این تکنولوژی قیمت بالایی دارد و در ادامه پس از مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI متوجه این موضوع خواهید شد.

در این مقاله قصد داریم مجموعه 4، 8 و 16 دوربین مداربسته را با دستگاه مربوطه در هر دو تکنولوژی با مگاپیکسل یکسان بررسی کنیم.

مقایسه-قیمت-داهوا-ip-و-hd-cvi-iranhilook

مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI وضوح 2 مگاپیکسل

برای شروع مجموعه 4 دوربین مداربسته را بررسی می کنیم. معیار را دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی قرار می دهیم و ارزانترین دستگاهی که می تواند در بازبینی همان وضوح تصویر را ارائه دهد، مورد بررسی ما قرار می گیرد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته HD-CVI وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T2A21P : قیمت هر عدد 709هزار تومان در مجموع 2,836,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5104HS-I3 : با قیمت 2,708,000 تومان

در کل 5,544,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP وضوح 2 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW1230T1P-S5 : قیمت هر عدد یک میلیون و 790هزار تومان در مجموع 7,160,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR2104HS-P-4KS2 : با قیمت 4,176,000 تومان

در کل 11,336,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته HD-CVI وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T2A21P : قیمت هر عدد 709هزار تومان در مجموع 5,672,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108HS-I3 : با قیمت 3,985,000 تومان

در کل 9,657,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP وضوح 2 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW1230T1P-S5 : قیمت هر عدد یک میلیون و 790هزار تومان در مجموع 14,320,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR2108HS-8P-4KS2 : با قیمت 5,917,000 تومان

در کل 20,237,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته HD-CVI وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T2A21P : قیمت هر عدد 709هزار تومان در مجموع 11,344,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5116H-I2 : با قیمت 6,524,000 تومان

در کل 17,868,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP وضوح 2 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW1230T1P-S5 : قیمت هر عدد یک میلیون و 790هزار تومان در مجموع 28,640,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR4216-16P-4KS2 : با قیمت 11,139,000 تومان

در کل 39,779,000 تومان

*در مقایسه مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI با وضوح 2 مگاپیکسل مشحص شد قیمت محصولات تحت شبکه حدود 2 برابر قیمت محصولات HD-CVI است.

محصولات-داهوا-iranhilook

مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI وضوح 4 مگاپیکسل

در ادامه این مقاله با عنوان مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI مجموعه 4، 8 و 16 کانال با وضوح تصویر 4 مگاپیکسل را بررسی می کنیم. معیار را دوربین مداربسته دام با بدنه فلزی از هر دو تکنولوژی قرار می دهیم و ارزانترین دستگاهی که می تواند در بازبینی همان وضوح تصویر را ارائه دهد، مورد بررسی ما قرار می گیرد.

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته HD-CVI وضوح 4 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDW1400TRQP : قیمت هر عدد 912هزار تومان در مجموع 3,648,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5104HS-4KL-I3 : با قیمت 3,907,000 تومان

در کل 7,555,000 تومان

قیمت مجموعه 4 دوربین مداربسته IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 4 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW2431TMP-AS : قیمت هر عدد 3 میلیون و 248هزار تومان در مجموع 12,992,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR2104HS-P-4KS2 : با قیمت 4,176,000 تومان

در کل 17,168,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته HD-CVI وضوح 4 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDW1400TRQP : قیمت هر عدد 912هزار تومان در مجموع 7,296,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108HS-4KL-I2 : با قیمت 5,968,000 تومان

در کل 13,264,000 تومان

قیمت مجموعه 8 دوربین مداربسته IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 8 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW2431TMP-AS : قیمت هر عدد 3 میلیون و 248هزار تومان در مجموع 25,984,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR2108HS-8P-4KS2 : با قیمت 5,917,000 تومان

در کل 31,901,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته HD-CVI وضوح 4 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDW1400TRQP : قیمت هر عدد 912هزار تومان در مجموع 14,592,000 تومان
 • یک عدد دستگاه DVR داهوا DH-XVR5116H-I2 : با قیمت 6,524,000 تومان

در کل 21,116,000 تومان

قیمت مجموعه 16 دوربین مداربسته IP وضوح 4 مگاپیکسل

 • 16 عدد دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HDW2431TMP-AS : قیمت هر عدد 3 میلیون و 248هزار تومان در مجموع 51,968,000 تومان
 • یک عدد دستگاه NVR داهوا NVR4216-16P-4KS2 : با قیمت 11,139,000 تومان

در کل 63,107,000 تومان

*در مقایسه مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI با وضوح 2 مگاپیکسل مشحص شد قیمت محصولات تحت شبکه حدود 2 و نیم برابر قیمت محصولات HD-CVI است.

امیدواریم از مطالعه این مقاله با عنوان مقایسه قیمت داهوا IP و HD-CVI استفاده کافی را برده باشید.

× برای خرید مشاوره بگیرید